REPORTAGE & REDAKTIONELL BILD
Så här skriver Svenska Akademins Ordbok om reportage, publicerat 1957. REPORTAGE (i skrift l. bild för pressen l. filmen gjord l. för framförande i radio l. television avsedd) aktuell skildring av en händelse l. företeelse l. av förhållandena på en plats l. ett värksamhetsområde o. d., åstadkommen av en person (journalist, reporter) som gm att uppsöka platsen för händelsen osv. l. på annat sätt (t. ex. gm intervjuer) skaffat sig mer l. mindre direkt förstahandskännedom därom; i allm. om en ngt utförligare skildring, motsatt: notis; stundom sammanfattande, om alla tidningsartiklar l. skildringar av detta slag, t. ex. i ett visst tidningsnummer; jfr 1. Tecknat, fotografiskt reportage.
Kuba-1026225.jpg
Kuba-1026227.jpg
Kuba-1026229.jpg
Kuba-1026239.jpg
Kuba-1026247.jpg
Kuba-1026266.jpg
Kuba-1026308.jpg
Kuba-1026319.jpg
Kuba-1026356.jpg
Kuba-1026386.jpg
Kuba-1026400.jpg
Kuba-1026409.jpg
Kuba-1026411.jpg
Kuba-1026414.jpg
Kuba-1026419.jpg
Kuba-1026533.jpg
Kuba-1026535.jpg
Kuba-1026541.jpg
Kuba-1026542.jpg
Kuba-1026569.jpg
Kuba-1026578.jpg
Kuba-7340.jpg
Kuba-7370.jpg
Kuba-7430.jpg
Kuba-7465.jpg
Kuba-7474.jpg
Kuba-7506.jpg
Kuba-7513.jpg
Kuba-7520.jpg
Kuba-7523.jpg
Kuba-7543.jpg
Kuba-7555.jpg
Kuba-7590.jpg
Kuba-7602.jpg
REPORTAGE04.jpg
REPORTAGE05.jpg
REPORTAGE06.jpg
REPORTAGE07.jpg
REPORTAGE08.jpg
REPORTAGE09.jpg
REPORTAGE10.jpg
REPORTAGE11.jpg
REPORTAGE12.jpg
REPORTAGE13.jpg
REPORTAGE14.jpg
REPORTAGE15.jpg
REPORTAGE16.jpg
REPORTAGE17.jpg
REPORTAGE18.jpg
REPORTAGE19.jpg
REPORTAGE21.jpg
REPORTAGE22.jpg
REPORTAGE23.jpg
REPORTAGE24.jpg
REPORTAGE25.jpg
REPORTAGE26.jpg
REPORTAGE27.jpg
REPORTAGE28.jpg
REPORTAGE29.jpg
REPORTAGE30.jpg
REPORTAGE31.jpg
REPORTAGE32.jpg
REPORTAGE33.jpg
REPORTAGE34.jpg
REPORTAGE35.jpg
REPORTAGE36.jpg
REPORTAGE37.jpg
REPORTAGE39.jpg
REPORTAGE40.jpg
REPORTAGE41.jpg
REPORTAGE42.jpg
REPORTAGE44.jpg
REPORTAGE45.jpg
REPORTAGE46.jpg
REPORTAGE51.jpg
REPORTAGE52.tif
REPORTAGE53.jpg